ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึง ม.ต้น เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. (ข้อมูลตามไฟล์ภาพ)