ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้กำหนดจัดฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช หัวข้อเรื่อง "มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นสูง" เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดความรู้และทักษะของนักเรียน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามนี้ https://www.nstda.or.th/th/news/11461-adv-dna-2017