"ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560  ณ  สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 กันยายน 2560  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3339-songkla-nas-2560