งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับ เครือข่ายรักษ์ป่าบาลาจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา “งานวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีวิต”ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสู้วิกฤตโควิด 19” ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2563