งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับ คณะครู สังกัด สพป.พังงา จัดอบรมวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 62 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง จ.พังงา ให้ครูในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 90 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณฑัต จาก สถาบันเรียนรู้ มจธ. และ อาจารย์สุรีย์พร แดงสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำหรับครูชั้นประถมศึกษา กิจกรรม unplug และโปรแกรม scratch เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจให้คุณครู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้จริง

รายงาน : กิตติยา บำบัดภัย

ภาพ : Science in Rural Schools : SIRS