RSS

หลักสูตรการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 และ 16 กันยายน 2561 ที่สยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ: งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 มีครูจากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 96 คน

ครูปองครู 2561 รุ่น 2
ครูปองครู 2561 ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก
มหัศจรรย์พลังดู...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery