RSS

หลักสูตรการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม และ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 มีครูสนใจเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 96 คน

 

ครูปองครู 2561
ครูปองครู 2561
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
บรรยากาศพิธีเปิดงานฯ
บรรยากาศพิธีเปิ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery