ภาพกิจกรรม
 
  
 
   คำชี้แจง
   * เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย-ม.ต้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)
     (โปรดศึกษารายละเอียดกิจกรรมจากเมนูด้านซ้ายมือก่อนทำการสมัคร)
   * กิจกรรมนี้จะมีการบันทึกรายชื่อไว้ในระบบ จำนวน 40 ท่าน
      ลำดับที่ 1-30 คือ ตัวจริง     ลำดับที่ 31-40 คือ ตัวสำรอง
      (กรณีมีผู้สละสิทธิ์ทางเจ้าหน้าที่จะเรียกรายชื่อสำรองขึ้นมาตามลำดับ)
   * ขอความกรุณาลงชื่อท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะหากลงชื่อซ้ำจะเป็นการตัดสิทธิ์ท่านอื่น
 
   สถานะการรับสมัครในปัจจุบัน
   ขณะนี้มีผู้สมัคร   40  ท่าน  เปิดรับอีก   0  ท่าน
   * ระบบจะมีการบันทึกรายชื่อไว้จำนวน 40 ท่าน (ลำดับที่ 1-30 คือ ตัวจริง ลำดับที่ 31-40 คือ ตัวสำรอง)
      
   กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   
สัญลักษณ์  *  หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ ไม่สามารถเว้นว่างได้
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อเล่น *
อายุ *
 ปี
โรงเรียน *
ระดับชั้น (ณ วันที่สมัคร) *
ชื่อผู้ปกครอง *
 เกี่ยวข้องเป็น *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล *
 
* เมื่อกดปุ่ม  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ระบบจะบันทึกผลข้อมูลทั้งหมดทันที
   และจะแสดงเฉพาะชื่อ - นามสกุล และโรงเรียน ของท่านเท่านั้น
   
 
 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สรชา
โทรศัพท์ :   (02) 529 7100 ต่อ 77213   Email   : soracha.wongwicha@nstda.or.th
 
โทรสาร   :   (02) 564 7141
ปัญหาการใช้ระบบลงทะเบียน
วิชชานันท์
โทรศัพท์ :   (02) 529 7100 ต่อ 77216  
Email     :   witchanan@nstda.or.th
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10210

Tel : (662) 564 7000