Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ชุดกิจกรรม > การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เรื่อง : การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชุดที่
:

ข้อความแนะนำ

:

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำ "เกม" ไปใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการทำกิจกรรมในการเล่น "เกม"

สนใจติดต่อ : ศูนย์หนังสือ สวทช. ( http://www.nstda.or.th/cyberbookstore )

ระดับชั้น
:
ประถมศึกษา
ราคา
:
บาท
ติดต่อสอบถาม
:
ศูนย์หนังสือ สวทช. ( http://www.nstda.or.th/cyberbookstore )
ผู้จัดทำ
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
   
(ดาวน์โหลด   933   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1693   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1049   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   664   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   534   ครั้ง)