Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ชุดกิจกรรม > การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

เรื่อง : การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชุดที่
:

ข้อความแนะนำ

:

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำ "เกม" ไปใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการทำกิจกรรมในการเล่น "เกม"

สนใจติดต่อ : ศูนย์หนังสือ สวทช. ( http://www.nstda.or.th/cyberbookstore )

ระดับชั้น
:
มัธยมศึกษา
ราคา
:
บาท
ติดต่อสอบถาม
:
ศูนย์หนังสือ สวทช. ( http://www.nstda.or.th/cyberbookstore )
ผู้จัดทำ
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
   
(ดาวน์โหลด   1285   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1785   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1621   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   1114   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   690   ครั้ง)