Username
Password
 
 
 
เรื่องเล่าจาก

เรื่อง : เรื่องเล่าจาก
ชุดที่
:

ข้อความแนะนำ

:

     ปลาทู ตากลมโต ปากกว้าง ตัวแบน หัวท้ายแหลม เกิดและอาศัยอยู่ในทะเลรวมกันเป็นฝูง เป็นปลาตัวเล็กๆ ที่มีเส้นทางการเดินทางตั้งแต่เล็กจนโต จึงกลายเป็นเรื่องราวยาวไกล ให้บอกเล่าแก่บรรดาผองเพื่อน เกี่ยวกับเรื่องของปลาทู หน้างอ (คอหัก) เหล่านี้

สนใจติดต่อ : ศูนย์หนังสือ สวทช. ( http://www.nstda.or.th/cyberbookstore )

ระดับชั้น
:
ราคา
:
บาท
ติดต่อสอบถาม
:
สนใจติดต่อ : ศูนย์หนังสือ สวทช. ( http://www.nstda.or.th/cyberbookstore )
ผู้จัดทำ
:
เรื่อง : ฤทัย จงสฤษดิ์ / ภาพ : กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์ / บรรณาธิการ : ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, จินตนา ศรีธิหล้า
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
   
(ดาวน์โหลด   304   ครั้ง)