Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ค่ายวิทยาศาสตร์ > ค่ายค้างแรม
(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
ค่ายค้างแรม
(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ


เป็นค่ายที่จัดขึ้นเน้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงลึกและเฉพาะทางด้านนั้น โดยจัดกิจกรรมพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบบงานวิจัย หรือ การจัดค่าย เฉพาะทางที่เกี่ยวกับงานวิจัยของ สวทช. อบรมโดยนักวิจัยของศูนย์แห่งชาติ ให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ เช่น ค่ายฝึกเทคนิคปฏิบัติการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ (PCR : Polymerase Chain Reaction), ค่ายเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , ค่ายถนนนักวิจัยเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ (Sensor camp) , ค่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic and automation camp) เป็นต้น