เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.


  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
 
 
 
Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
ค่ายเรขาคณิต ในโลกต่างมิติ (ออนไลน์)

ระดับ ประถมฯ ปลาย (ป.4-6)

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 20 ต.ค.64 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่จัด : 20/11/2564 - 20/11/2564
วันทีรับสมัคร : 20/10/2564 - 05/11/2564
Online Science Camp @Home

ระดับประถมฯ ต้น - ม.ต้น

เปิดรับสมัคร 15 ก.ย.64 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่จัด : 09/10/2564 - 24/10/2564
วันทีรับสมัคร : 15/09/2564 - 30/09/2564
Online Science Camp for Kids

ระดับประถมศึกษา

ปิดรับสมัครแล้ว !

วันที่จัด : 20/06/2564 - 18/07/2564
วันทีรับสมัคร : 31/05/2564 - 07/06/2564
ค่ายนักสืบนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ณ ห้องบรรยาย ๒ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (อาคาร ๑๘) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 05/04/2564 - 06/04/2564
วันทีรับสมัคร : 05/04/2564 - 05/04/2564
ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp)สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
วันที่จัด : 06/04/2564 - 06/04/2564
วันทีรับสมัคร : 06/06/2564 - 06/04/2564
ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp)สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
วันที่จัด : 05/04/2564 - 05/04/2564
วันทีรับสมัคร : 05/04/2564 - 05/04/2564
ค่ายวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
วันที่จัด : 23/03/2564 - 23/03/2564
วันทีรับสมัคร : 23/03/2564 - 23/03/2564
อบรมแนวทางการบูรณาการสาระการเรียนรู้และกิจกรรมสะเต็มเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 รูปแบบออนไลน์
วันที่จัด : 17/03/2564 - 18/03/2564
วันทีรับสมัคร : 17/03/2564 - 17/03/2564