ชมภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 (.rar)
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 (.rar)
presentation ปิดกิจกรรม (.mp4)
presentation ปิดกิจกรรม (.exe)
         
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับโรงเรียน
* เฉพาะทีมที่ได้รับการคัดเลือก
 
จดหมายสำหรับโรงเรียน
* เฉพาะทีมที่ได้รับการคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือก
 
 
         
ประกาศรายชื่อทีมลำดับสำรอง
 
 
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
 
กำหนดการกิจกรรม
 
 
         
จดหมายสำหรับโรงเรียน
 
โปสเตอร์
 
รายละเอียดกิจกรรม
 
 
                   
 
02-529-7100 ต่อ 77205-24
 
   
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 77205 - 24
  email : [email protected]
website : www.nstda.or.th/sciencecamp