ติดต่อโครงการ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

[email protected]

+66 (02) 529-7100  Ext. 77214, 77224
+66 (02) 529-7147

Contact

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

[email protected]

+66 (02) 529-7100  Ext. 77224
+66 (02) 529-7147