โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษที่ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่

  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)
  โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)

    ปี 2566 

 ตุลาคม 2566

  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)

กิจกรรมเลี้ยงฉลองศิษย์เก่า ครบรอบ 20 ปี โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โดย Mr. Stefan Karsten Krohn กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าภาพ

กลุ่มเป้าหมาย  :  ศิษฐ์เก่าโครงการ DESY
วันที่จัด            :  11 พฤศจิกายน 2566 
สถานที่            :  The Local by Oam Thong
                           Thai Cuisine


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก   

 ตุลาคม 2566

66 รับสมัคร desy ปี2567

  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)

เปิดรับสมัครผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน (CERN DESY GSI IceCube ITER) ภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด            :  1 ตุลาคม 2566 
รูปแบบ             :  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

  โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit
ประจ าปี2567 (GYSS2024)

กลุ่มเป้าหมาย  :  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ช่องทาง           :  เว็บไซต์
https://www.nstda.or.th/gyss/

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)

ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่ 73 สาขา ฟิสิกส์ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กลุ่มเป้าหมาย  :  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ช่องทาง           :  เว็บไซต์
https://www.nstda.or.th/lindau/

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 กันยายน 2566

  โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

การสัมมนาออนไลน์ การให้ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์ ผ่านโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด             : 4 กันยายน 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 สิงหาคม 2566

 โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)
  โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลินเดา และ GYSS ประจำปี 2567

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด             : 8 สิงหาคม 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  กรกฎาคม 2566

  มิถุนายน 2566

  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม The 72nd Lindau Nobel Laureate Meeting สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด            :  25-30 มิถุนายน 2566 
สถานที่            :  เมืองลินเดา สหพันธ์
                           สาธารณรัฐเยอรมนี


รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)

กิจกรรมสมัภาษณ์ผู้แทนประเทศไทยโครงการลินเดา และ GYSS ประจำปี 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด            :  16 มิถุนายน 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)
  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)

สัมมนาทางวัฒนธรรมสาหรับการเตรียมความพร้อมไปเยอรมนีให้กับโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และโครงการลินเดา เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย รูปแบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ได้รับคัดเลือกโครงการ
                           DESY และ LINDAU

วันที่จัด            :  10 มิถุนายน 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจาปี 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการ
วันที่จัด            :  1 มิถุนายน 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  พฤษภาคม 2566

  เมษายน 2566

  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (LINDAU)

รายงานการเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจาปี 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
 

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด             : 20 เมษายน 2566
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom 

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 20) วันที่ 5 เมษายน 2566
 

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด             : 5 เมษายน 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  มีนาคม 2566

  โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

กิจกรรมรายงานการเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS2023 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom)

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด            : 20 มีนาคม 2566 
รูปแบบ            :  ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม…

  กุมภาพันธ์ 2566

  มกราคม 2566

  โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists

กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
วันที่จัด             : 17-20 มกราคม 2566
สถานที่             : Singapore University of
                           Technology and Design
                           (SUTD)
สาธารณรัฐสิงคโปร์

รายละเอียดเพิ่มเติม…