Podcast รายการ Sci เข้าหู EP19: สื่อสารวิทย์โดนใจ สไตล์ป๋องแป๋ง-อาจวรงค์

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP19: สื่อสารวิทย์โดนใจ สไตล์ป๋องแป๋ง-อาจวรงค์

          การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อให้คนทั่วไปในสังคมไทยได้เข้าใจและมีความรู้เท่าทันเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นสิ่งท้าทายสำหรับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะการจะสื่อสารให้ได้มีประสิทธิภาพ จะต้องทำการย่อยความรู้เฉพาะทาง แล้วนำมาเรียบเรียงการสื่อสารใหม่ให้น่าสนใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างหลากหลายได้

          นิตยสารสาระวิทย์ สวทช. ได้ชวนคุณอาจวรงค์ จันทมาศ หรือ “คุณป๋องแป๋ง” นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักบรรยาย และ Influencer สายวิทยาศาสตร์ เจ้าของเพจ “อาจวรงค์ ป๋องแป๋ง จันทมาศ” ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน มาร่วมพูดคุย เพื่อทำความรู้จักตัวตนและผลงานของเขาที่โดนใจคนหมู่มากในสังคมไทย