เมื่อ มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการ COPE (Committee on Publication Ethics) ร่วมกับ STM ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการตีพิมพ์ (https://www.stm-assoc.org/about-stm/) จัดทำผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการขายร่างบทความสำเร็จ ที่เรียกว่า “Paper mill ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบทางด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย ......  [อ่านต่อ]