เว็บไซต์ Retraction Watch (www.retractionwatch.com) ซึ่งเป็นบล็อกที่รวบรวมและรายงานข่าวสารในแง่ลบทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงต่อต้านบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์ ได้รายงานว่า พบแหล่งซื้อ-ขายการมีชื่อในผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ บนเว็บไซต์ในประเทศอิหร่าน (Iran) และลัตเวีย (Latvia)

          เว็บไซต์ Teziran.org (https://teziran.org/) ในประเทศอิหร่าน ได้แสดงข้อมูลว่ามีการให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่การอพยพย้ายถิ่นฐาน ไปจนถึงการฝึกอมรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้แสดง รายชื่อบทความที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ (ดังรูปที่ 1) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่มีชื่อว่า ISI Collaborative Article Printing หรือ ISI Collaborative Paper Printing ที่จะให้ความช่วยเหลือนักวิจัยที่มีอุปสรรคในการทำวิจัย นักวิจัยที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการ เช่น ความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้ที่ไม่มีวัสดุวิจัยหรืออุปกรณ์วิจัยในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จ ให้สามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการร่วมกันภายใต้บริการของ ISI ได้สำเร็จ ......  [อ่านต่อ]