โซนที่ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์

โซน 2 พันธมิตรร่วมใจ

 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 • เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์หม่อนไหม
 • สถานีป้องกันไฟป่าดอยตุง
 • ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯ ภาคเหนือตอนบน (ศวภ. 1)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยโครงสร้างไผ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กลุ่มฝ้ายแกมไหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ศูนย์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กศน.จ.เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • บริษัท เพอร์เฟกท์ ฮาโมนี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมน้ำมันสกัดจากหนอนเสือดำ)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่น 9999 (ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสูตรต้มยำผสมสารสกัดจากหอมดำ)
 • เปี่ยมสุขฟาร์ม (การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด)
 • บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด (การพัฒนา “ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์” จาก “แป้งมันสำปะหลัง” และงานวิจัยด้านอาหาร)
 • โครงการกลุ่มเครื่องสำอางจากข้าวก่ำ
 • กลุ่มไผ่ผาปัง จ.ลำปาง

โซน 3 โครงการเด็กและเยาวชน

โซน 4 ร้านค้า วิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมจากผู้ประกอบการ

 • กลุ่มชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง (ขนมแครกเกอร์จากข้าว/ฟักทอง)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรดปลอดภัย จ.ลำปาง (สับปะรดอินทรีย์/ผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกู่แดง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ข้าวพอง ข้าวกล้องงอกไร้มอด)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง จ.ลำปาง (ผัก ผลไม้อินทรีย์)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว จ.เชียงใหม่ (ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่ (ผลิตภัณฑ์ชาผสมผักเชียงดา)
 • กลุ่มเกษตรกร บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอินทรีย์)
 • กลุ่มเกษตรกร บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (ผลิตภัณฑ์เมี่ยงหมัก)
 • ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านก้อทุ่ง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง)
 • ผ้าจกโหล่งลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน (ผ้าจกโหล่งลี้ ชุดพื้นเมืองประยุกต์)
 • บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (กระเป๋า เสื้อผ้า)
 • บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (กระเป๋า เสื้อผ้า)
 • กลุ่ม Young Smart Farmer จ.ลำพูน (เมล่อน ชากุหลาบ น้ำผึ้ง กระเทียมดำ)
 • เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน จ.เชียงใหม่ (เมล่อน)
 • กลุ่มแม่ทาออร์แกนิกส์ (ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์)
 • กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตลาดจริงใจ (ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์)
 • บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์ชา, กาแฟ)
 • บริษัท รามิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ชา, กาแฟ)