หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ 02-5647000 ต่อ 71102 - 71106
  หรือ [email protected]
   คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสมัครงาน ( Instructions for apply job register )

        Username : คนไทยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ,ชาวต่างชาติใช้เลขที่พาสปอร์ต
        Username : Thai nationality use ID Card , Foreigner use Passport Number
Username :
Password :
Register | Forget password
Copyright 2005 - 2014 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ