ตารางฝึกอบรมประจำปี 2565

 

1. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี

รุ่น จำนวนวัน วันที่ ค่าลงทะเบียน โปรโมชั่น
20 1 28 ธ.ค. 64 1,880
22 1 20 พ.ค. 65 1,880

Key highlights
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างวิจัย)
- แนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
- การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการฯ
- เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี

เนื้อหา
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์ (ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างวิจัย)
1.2 แนวทางและการปฏิบัติด้านบัญชีภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ภาษี (ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างวิจัย)
1.3 การยื่นแบบ ภงด. 50/51
2. การยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ และการคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
2.1 กระบวนการและรูปแบบของการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยฯ
3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี
3.1 การวิจัยและพัฒนา กับ ความสำคัญของการจัดทำข้อเสนอโครงการ
3.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
3.3 การเขียนข้อเสนอโครงการ สำหรับยื่นขอรับรองโครงการวิจัยต่อ สวทช.

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 1,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รูปแบบการอบรม ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน 6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.) อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สนใจอบรม ติดต่อได้ที่ https://www.career4future.com/rdc/

 

2. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online

รุ่น จำนวนวัน วันที่ ค่าลงทะเบียน โปรโมชั่น (ลด 15%)

 

3. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รุ่น จำนวนวัน วันที่ ค่าลงทะเบียน โปรโมชั่น (ลด 15%)

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร), 81900 (คุณอาณัติ)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400