งานแถลงข่าว 15 มิถุนายน 2559

 

 งานแถลงข่าว 15 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดกำหนดงานแถลงข่าว


ดาวน์โหลด presentation งานแถลงข่าว


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานแถลงข่าว

 

 การเสวนาหัวข้อ ผู้ประกอบการไทย พร้อมหรือไม่ ในยุคการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล

 

การเสวนาหัวข้อ "ผู้ประกอบการไทยพร้อมหรือไม่ ในยุคการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล"

วิทยากร: คุณปริศนา  รัตนสุวรรณศรี, คุณพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง, และคุณอิสริยะ  ไพรีพ่ายฤทธิ์

ดำเนินรายการโดย คุณมนู  อรดีดลเชษฐ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการเสวนา