1 / 181   
จำนวนที่พบ  3607 รายการ
Clear   Condition :
1630871517792020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 400KVA สำหรับอาคาร BIOTEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2630871401732020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างใช้บริการ AWS Land Monitoring Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
3630871167502020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อa Manual Vacuum Gate Valve โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4630775062962020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
5630870890872020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6630775104522020-08-07ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ บริเวณห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7630871509302020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ที่ใช้งานในศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8630675296162020-08-07สำนักงานกลางซื้อMultimode microplate reader โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9630870175472020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับงานวิจัย Battery Pack (MP144) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศราคากลาง
10630870908232020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาตู้ดูดควันไอกรดสารเคมีและชุดบำบัดไอกรดสารเคมี จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11630770082582020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12630671786312020-08-07สำนักงานกลางซื้อซอฟต์แวร์ Joget Workflow โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13630871462222020-08-07สำนักงานกลางซื้อเครื่อง Depyrogenation oven โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14630870930922020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15630871538752020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อกระจกต้นแบบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16630775420382020-08-07ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17630871348582020-08-07สำนักงานกลางจ้างซ่อมแซมผนังอาคารป้องกันน้ำรั่วซึมอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B C และ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
18630871348582020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมแซมผนังอาคารป้องกันน้ำรั่วซึมอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B C และ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19630871470262020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อซอฟต์แวร์ ChemDraw โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
20630871074522020-08-07สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก