แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 66  >   >|
จำนวนที่พบ   1306 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition : Organization='ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ'
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12018-09-1120189ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618005890งานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือ Transmission Electron Microscope JEOL รุ่น JEM-2010จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
22018-09-0420189ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ991ราคากลาง Heating Element สำหรับเตาเผาแบบท่อ(Tube Furnace)จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
32018-08-0920188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010513ซื้ออุปกรณ์และสายไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องระบบนับอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพลาสติกจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
42018-08-0920188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010513ซื้ออุปกรณ์และสายไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องระบบนับอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพลาสติกจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
52018-08-0720188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009891จ้างการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
62018-08-0720188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009891จ้างการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
72018-08-0320188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010946จัดซื้อปั๊มสุญญากาศชนิดทนสารเคมี Vacuum Pumpจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
82018-08-0120188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010589จ้างซ่อมเครื่อง DSCจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
92018-07-3120187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ817จัดซื้อเครื่องแก้วเพื่อโครงการสารอินทรีนย์เรืองแสงสำหรับใช้ติดฉลากดีเอ็นเอจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
102018-07-1320187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ785เครื่องวัด BOD (Biochemical Oxygen Demand) พร้อมอุปกรณ์จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
112018-07-1220187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009422ซื้อชุดขาดั๊มพร้อมกระบอกไฮดรอลิคขนาด 8-10 ตัน สำหรับติดตั้งในแท่นดั๊มแบบชับเคลื่อนได้ จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
122018-07-1220187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009422ซื้อชุดขาดั๊มพร้อมกระบอกไฮดรอลิคขนาด 8-10 ตัน สำหรับติดตั้งในแท่นดั๊มแบบชับเคลื่อนได้ จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
132018-07-0520187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/755/61งานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน้ำเย็นจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา
142018-07-0220187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/755/61งานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน้ำเย็นจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
152018-06-2820186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618008468จ้าง PM เครื่อง XRD RIGAKUจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
162018-06-1520186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618007724จ้างเหมาปรับปรุงผนังและประตูห้องประชุม M506 และผนังห้องประชุม MP303จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
172018-06-0820186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR718000709ซื้อ Pressure Transmitterจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
182018-06-0820186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR718000709ซื้อ Pressure Transmitterจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
192018-06-0720186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618006721จ้างบำรุงรักษาและซื้ออะไหล่เครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิค Electron Microprobeจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
202018-06-0120186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/585/61ประกวดราคาซื้อซื้อ ระบบ Access Control จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา