แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 66  >   >|
จำนวนที่พบ   1310 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition : Organization='ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ'
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12018-11-19201811ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ๐๑๐๔/๑๑๖๖/๒๕จัดจ้างออกแบบพื้นที่โครงการแบตเตอรี่ และต่อเติมพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน-ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคา
22018-11-14201811ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ๐๑๐๔/๑๑๖๖/๒๕จัดจ้างออกแบบพื้นที่โครงการแบตเตอรี่ และต่อเติมพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน-ประกาศเชิญชวนประกาศราคากลาง
32018-10-31201810ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19000358จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) รายปีจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
42018-09-2420189ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ24/9/2561การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ รายการจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน สอบราคาประกาศราคากลาง
52018-09-1120189ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618005890งานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือ Transmission Electron Microscope JEOL รุ่น JEM-2010จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
62018-09-0420189ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ991ราคากลาง Heating Element สำหรับเตาเผาแบบท่อ(Tube Furnace)จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
72018-08-0920188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010513ซื้ออุปกรณ์และสายไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องระบบนับอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพลาสติกจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
82018-08-0920188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010513ซื้ออุปกรณ์และสายไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องระบบนับอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพลาสติกจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
92018-08-0720188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009891จ้างการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
102018-08-0720188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009891จ้างการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
112018-08-0320188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010946จัดซื้อปั๊มสุญญากาศชนิดทนสารเคมี Vacuum Pumpจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
122018-08-0120188ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618010589จ้างซ่อมเครื่อง DSCจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
132018-07-3120187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ817จัดซื้อเครื่องแก้วเพื่อโครงการสารอินทรีนย์เรืองแสงสำหรับใช้ติดฉลากดีเอ็นเอจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
142018-07-1320187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ785เครื่องวัด BOD (Biochemical Oxygen Demand) พร้อมอุปกรณ์จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
152018-07-1220187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009422ซื้อชุดขาดั๊มพร้อมกระบอกไฮดรอลิคขนาด 8-10 ตัน สำหรับติดตั้งในแท่นดั๊มแบบชับเคลื่อนได้ จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
162018-07-1220187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618009422ซื้อชุดขาดั๊มพร้อมกระบอกไฮดรอลิคขนาด 8-10 ตัน สำหรับติดตั้งในแท่นดั๊มแบบชับเคลื่อนได้ จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
172018-07-0520187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/755/61งานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน้ำเย็นจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา
182018-07-0220187ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/755/61งานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน้ำเย็นจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
192018-06-2820186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618008468จ้าง PM เครื่อง XRD RIGAKUจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
202018-06-1520186ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติR618007724จ้างเหมาปรับปรุงผนังและประตูห้องประชุม M506 และผนังห้องประชุม MP303จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง