แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 46  >   >|
จำนวนที่พบ   904 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition : Organization='ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ'
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12018-11-14201811ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติPR19002170จ้างวิเคราะห์ทดสอบภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อขยายสู่เชิงพาณิชย์จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
22018-11-14201811ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติPR19001990จ้างดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ออกแบบและพัฒนาอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
32018-11-12201811ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ003/2562ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบหมุน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
42018-11-12201811ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ001/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตโครงสร้าง ออกแบบตกแต่งและติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี Thailand Nanotechnology Pavilion NANOVATION for Smart Society ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Nanotech 2019 ประเทศญี่ปุ่นจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
52018-11-09201811ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติPR19001212จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพื้นที่สำนักงานและพิ้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
62018-10-17201810ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ002/2561ซื้อชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบหมุน จำนวน 1 ชุดจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา
72018-10-17201810ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ002/2561ซื้อชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบหมุน จำนวน 1 ชุดจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
82018-10-16201810ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ001/2562ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตโครงสร้าง ออกแบบตกแต่งและติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี Thailand Nanotechnology Pavilion NANOVATION for Smart Society ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Nanotech 2019 ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 งานจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
92018-10-16201810ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ001/2562ประกาศราคากลางจ้างผลิตโครงสร้าง ออกแบบตกแต่งและติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี Thailand Nanotechnology Pavilion NANOVATION for Smart Society ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Nanotech 2019 ประเทศญี่ปุ่นจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
102018-08-2920188ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติR618012992จ้างดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติด้วยการเพิ่มระยะเวลาการปลดปล่อยและต้านการอักเสบ”จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
112018-08-0820188ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ052/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยกสารผสมด้วยแรงดันปานกลาง(Ultrahing Performance Flash Purification Chromatography)ครั้งที่4 จำนวน 1ชุดจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
122018-07-2420187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ051/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (nanosizer) จำนวน 1 ชุดจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
132018-07-1720187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ048/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการระบบบริหารจัดการบริการวิเคราะห์ทดสอบและเครื่องมือวิทยาศาสตร์จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
142018-07-1120187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ051/61ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน(nanosizer) จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
152018-07-0520187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6011182440ประกาศราคากลางจัดซื้อจอ LFD VDO Wall ขนาด ๔๙ นิ้ว จำนวน ๖ จอจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
162018-07-0520187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6011182460ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ Co-thinking spaceจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
172018-07-0420187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ042/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ แบบปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้และเครื่องวัดสเปกตรัมของแสง (Solar Simulator with Tunable Wavelength and Spectrometer) จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
182018-07-0420187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6011182411ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนnanosizer) จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
192018-06-2920186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ049/2561ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารผสมด้วยแรงดันปานกลาง (Ultrahigh Performance Flash Purification Chromatography) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
202018-06-2720186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ043/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขนย้ายและติดตั้งระบบตู้ดูดควัน ครั้งที่ ๒จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง