แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 45  >   >|
จำนวนที่พบ   894 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition : Organization='ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ'
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12018-08-0820188ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ052/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยกสารผสมด้วยแรงดันปานกลาง(Ultrahing Performance Flash Purification Chromatography)ครั้งที่4 จำนวน 1ชุดจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
22018-07-2420187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ051/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (nanosizer) จำนวน 1 ชุดจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
32018-07-1720187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ048/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการระบบบริหารจัดการบริการวิเคราะห์ทดสอบและเครื่องมือวิทยาศาสตร์จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
42018-07-1120187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ051/61ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน(nanosizer) จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
52018-07-0520187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6011182440ประกาศราคากลางจัดซื้อจอ LFD VDO Wall ขนาด ๔๙ นิ้ว จำนวน ๖ จอจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
62018-07-0520187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6011182460ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ Co-thinking spaceจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
72018-07-0420187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ042/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ แบบปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้และเครื่องวัดสเปกตรัมของแสง (Solar Simulator with Tunable Wavelength and Spectrometer) จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
82018-07-0420187ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6011182411ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนnanosizer) จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
92018-06-2920186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ049/2561ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารผสมด้วยแรงดันปานกลาง (Ultrahigh Performance Flash Purification Chromatography) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
102018-06-2720186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ043/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขนย้ายและติดตั้งระบบตู้ดูดควัน ครั้งที่ ๒จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
112018-06-2720186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ040/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์พร้อมระบบควบคุม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator) จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๓ จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
122018-06-2020186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ6012180047ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง Liquid-Liquid Porometerจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
132018-06-1320186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ045/2561ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเมมเบรน ครั้งที่ 3จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
142018-06-1320186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ028/2561ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารผสมด้วยแรงดันปานกลาง (Ultrahigh Preformance Flash Purification Chromatography) ครั้งที่1จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
152018-06-1320186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ044/2561ประกาศเชิญชวนจัดจ้างโครงการระบบบริหารจัดการบริการวิเคราะห์ทดสอบและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
162018-06-1320186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ045/2561ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดทดสอบเมมเบรน ครั้งที่ 3จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
172018-06-0820186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ043/2561ประกาศเชิญชวนโครงการจัดจ้างขนย้ายและติดตั้งระบบตู้ดูดควัน ครั้งที่ ๒จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
182018-06-0820186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ043/2561ประกาศราคากลางจัดจ้างขนย้ายและติดตั้งระบบตู้ดูดควัน ครั้งที่ ๒จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
192018-06-0820186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ042/261ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อเครื่องจำลองแสงอาทิตย์แบบปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้และเครื่องวัดสเปกตรัมของแสง ครั้งที่ 2จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
202018-06-0820186ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ042/261ประกาศราคาโครงการจัดซื้อเครื่องจำลองแสงอาทิตย์แบบปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นได้และเครื่องวัดสเปกตรัมของแสง ครั้งที่ 2จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง