แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 68  >   >|
จำนวนที่พบ   1360 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition : Organization='ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ'
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12019-07-1220197ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19017087การจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิค Electron Microprobจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
22019-07-0420197ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR190115561จ้างซ่อมเตาเผา CHAMBER FURNACE 1500 C Model UAF 15/2จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
32019-06-1320196ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ19015913จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบมัลติ ซิสเต็ม MDV อาคารโรงงานต้นแบบ ศว.จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
42019-05-2920195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19015183จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air split type)จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
52019-05-2720195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19014505จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องวัดไอเสีย Motor Exhaust Gas Analyzer จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
62019-05-2720195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19014071จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatography (รายปี)จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
72019-05-2220195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19014073จัดซื้ออุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เครื่อง Lab scale internal mixer and sheet/filmจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
82019-05-2220195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19014088จ้างบำรุงรักษาตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD) จำนวน 40 ตู้จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
92019-05-1420195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19014111จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ห้องM413 และ M415 อาคาร MTECจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
102019-05-0820195ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19013481จ้างสอบเทียบเครื่องทดสอบแบบเอนกประสงค์ Instron จำนวน 3 เครื่องจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
112019-04-1920194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19012030จ้างปรับปรุงพื้นที่อเนกประสงค์ ด้านข้างอาคารโรงงานต้นแบบ ศว.จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
122019-04-1120194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19010827จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือ High Resolution Desktop Image Systemจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
132019-04-0420194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009405จ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
142019-04-0420194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19010056จ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการ M110จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
152019-04-0320194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19011286จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย อาคาร MTEC และอาคาร MTEC Pilot Plantจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
162019-03-2920193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009721จัดซื้อหลอดรังสีเอ็กซ์ XRD Tube Cu-anode 2200W LFF สำหรับเครื่อง X-ray Diffractionจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
172019-03-2720193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19010732จ้างซ่อมบำรุง Preventive Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (รายปี)จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
182019-03-2020193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009714จ้างบริการบริหารงานระบบอาคารจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา
192019-03-1920193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009972จัดซื้อผนังและประตูห้องสุขา อาคาร MTEC Pilot Plant จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
202019-03-1920193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/521/62จ้างออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบกระทะล้อยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ (ครั้งที่ ๒)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา