แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 68  >   >|
จำนวนที่พบ   1350 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition : Organization='ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ'
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12019-04-1920194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19012030จ้างปรับปรุงพื้นที่อเนกประสงค์ ด้านข้างอาคารโรงงานต้นแบบ ศว.จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
22019-04-1120194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19010827จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือ High Resolution Desktop Image Systemจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
32019-04-0420194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009405จ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
42019-04-0420194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19010056จ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการ M110จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
52019-04-0320194ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19011286จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย อาคาร MTEC และอาคาร MTEC Pilot Plantจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
62019-03-2920193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009721จัดซื้อหลอดรังสีเอ็กซ์ XRD Tube Cu-anode 2200W LFF สำหรับเครื่อง X-ray Diffractionจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
72019-03-2720193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19010732จ้างซ่อมบำรุง Preventive Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (รายปี)จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
82019-03-2020193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009714จ้างบริการบริหารงานระบบอาคารจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา
92019-03-1920193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009972จัดซื้อผนังและประตูห้องสุขา อาคาร MTEC Pilot Plant จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
102019-03-1920193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/521/62จ้างออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบกระทะล้อยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ (ครั้งที่ ๒)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา
112019-03-1820193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/521/62จ้างออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบกระทะล้อยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ (ครั้งที่ ๒)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
122019-03-1820193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/523/62จ้างสร้างเครื่อง TINO Gastro-Intestinal Model ๑ (TIM-๑) Model ๒ (TIM-๒)จัดซื้อ/จัดจ้างคัดเลือกประกาศราคากลาง
132019-03-1820193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/526/62ซื้อเครื่อง Mini CNC For Dental Application (ชนิด Dry Milling)จัดซื้อ/จัดจ้างตกลงราคาประกาศราคากลาง
142019-03-1420193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/504/62ซื้อเครื่อง Extensional rheometer จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
152019-03-1420193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/506/62ซื้อเครื่อง controlled-stress rheometer จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์จัดซื้อ/จัดจ้างคัดเลือกประกาศราคากลาง
162019-03-1420193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009714จ้างบริการบริหารงานระบบอาคารจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่1
172019-03-1420193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009714จ้างบริการบริหารงานระบบอาคารจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง
182019-03-1120193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19008899งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เครื่องมือ X-Ray Diffractometer (XRD) Rigaku รายปีจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
192019-03-0620193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติPR19009078จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อชุดทดสอบเครื่อง Potentionstat & Galvanostatจัดซื้อ/จัดจ้างเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ซ)ประกาศราคากลาง
202019-03-0120193ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0104/308/62จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ อาคารโรงงานต้นแบบ ชั้น 2, 4 (ครั้่งที่ 2)จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา