แสดงทั้งหมดในหน้าเดียว   |<   <   1/ 574  >   >|
จำนวนที่พบ   11472 รายการ
ค้นหาประกาศ
Clear   Condition :
No. วันที่เอกสาร Year Month หน่วยงาน เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง ประเภทการจัดหา วิธีการจัดหา สถานะ
12021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14287การป้องกันปัญหา TOCTOU ในระบบการยืนยันระยะไกลของอุปกรณ์ฝังตัว จ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
22021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14286การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลปฎิกิริยาสองขั้นตอนจากน้ำมันดินฟอกสีผ่านการใช้งานแล้วด้วยตัวทำละลายร่วมกับโมเลกุลาร์ซีฟ และคลื่นไมโครเวฟจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
32021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14290การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของหัววัดของเครื่องวัดความกลมแบบฐานหมุนจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
42021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14288การใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคัดกรองวัณโรคด้วยภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
52021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14289การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ในลักษณะทนแล้งด้วยเครื่องหมายโมเลกุลแบบ SSRจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
62021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14282การพัฒนากราฟีนควอนตัมดอทจากน้ำตาลทรายโดยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อวิเคราะห์ อาเซไนต์ในน้ำประปาจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
72021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14284การออกแบบฝาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบลดแรงบิดเปิดสำหรับผู้สูงอายุจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
82021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14285การพัฒนาผ้าถักด้วยเส้นด้ายนำไฟฟ้าควบเกลียวต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
92021-06-1920216สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ14283การสังเคราะห์เคราตินไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในกระบวนการตกแต่งเส้นใยเฉพาะทางจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
102021-05-2820215ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ0118/159ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบธาตุในโลหะ ARLจัดซื้อ/จัดจ้างตกลงราคาประกาศราคากลาง
112021-05-0520215สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13871ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้านจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
122021-05-0520215สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13871ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้านจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
132021-05-0520215สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13871ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้านจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
142021-05-0520215สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13873การเจริญทางสัณฐานวิทยาของกระดูกบริเวณส่วนหัวในปลาแรดดำจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
152021-05-0520215สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13722การพัฒนาถ่านกัมมันต์โดยใช้ไบโอซาร์จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น กรณีศึกษาโรงงานสาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ลำตะคองจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
162021-04-2720214สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13878การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Enterococcus faecalis ในการช่วยลดการแตกของเม็ดเลือดแดงและลดความเสียหายของเซลฃ์บุผิวลำไส้ที่เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus aureusจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
172021-04-2720214สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13874ระบบพัฒนาประสิทธิภาพการยิงลำอิเล็กตรอนโดยอาศัยระบบคำนวณประสิทธิภาพสูงจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
182021-04-2720214สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13876องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดฟลาโวนอยด์จากจิงจูฉ่ายเพื่อเป็นสารต้านออกซิเดชันในน้ำมัน และอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
192021-04-2620214สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13877การพัฒนาวัตถุลอยจากวัสดุรีไซเคิลสำหรับคลุมผิวแหล่งน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยของน้ำในแหล่งน้ำจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง
202021-04-2320214สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ13870การศึกษาผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นจากภายนอกต่อพลาสมาในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบรวมจ้างวิจัย/ให้ทุนวิจัยประกาศราคากลาง