สวทช ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By nsd2020

สวทช. ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (คนที่ 4 จากด้านซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยทีมนักวิจัยผู้พัฒนาสังกัดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C GIRM ZABER STATION ซึ่งมีประสิทธภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19 ให้แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในส่วนของ OPD clinical research บริเวณห้องทำหัตถการและพื้นที่พักคอย Last update: 21 MAY 2021