บริษัทร่วมทุนของ PE TRUST

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท นิว พาราไดม์  จำกัด

บริษัท แอพแมน จำกัด

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เทลสกอร์ จำกัด