บริษัทร่วมทุนของ สวทช.

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด

บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด 

บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท์ จำกัด

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด