Open House 24/02/2022

Open House

REVITALIZING YOUR BUSINESS​

28-31 มีนาคม 2565

พลิกฟื้นธุรกิจ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมตอบโจทย์ BCG

หากท่านคือนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน ที่กำลังมองหาโอกาส แรงบันดาลใจ พันธมิตร และงานวิจัยและนวัตกรรม ที่จะมาช่วยต่อยอดธุรกิจของท่าน พร้อมทั้งตอบโจทย์ เศษฐกิจ BCG Economy Model

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Openhouse โดย สวทช. เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม พันธมิตรและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช.​

เปิดบ้าน ให้เข้าชม

60 ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน

พร้อมแนะนำบริการและมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช.

ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก