"งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
พบกับการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เจาะลึกผลงานวิจัยจาก สวทช.และเครือข่ายพันธมิตร
และเข้าชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม
NSTDA Open House
เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยคืออะไร?...
แล้วเราจะสร้างโอกาสให้ก้าวทันวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างไร
พบกับที่มาของแนวคิดการจัดงาน NAC2019
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.


 มีรถบริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน
ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 มี.ค. 2562


- บริการรับ
จากหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

- บริการส่ง
จากอาคารศูนย์ประชุมอุทยานฯ ส่งถึงหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
มี 3 รอบ เวลา 16.30 น. 17.00 น. และ 17.30 น.