การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ PDF Print E-mail

 

การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล

จากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ 59http://www.lindau-nobel.org/LecturesOnline.AxCMS?ActiveID=1173

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว