ใบสมัคร ปี 2559 Print

.........................................................................................................................................................................


 

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

 

สาขาฟิสิกส์   และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

 

ประจำปี 2559

 

ขยายเวลารับสมัครผ่านระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่...