ใบสมัคร ปี 2558 PDF Print E-mail

.............................

............................................................................................................................................


 

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 

สาขาเคมี ฟิสิกส์ และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์

และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2558

 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่...    


hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit&cid[]=21

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว