ใบสมัคร ปี 2554 PDF Print E-mail

 

    ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ ฯ  สำหรับปี พ.ศ. 2554

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2554

      แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2554

 


    ส่งใบสมัครได้ที่

     โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

     ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

     โทร. 0 2529 7100 ต่อ 77206, 77210
     e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว