ใบสมีคร ปี 2553 Print


    ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ ฯ  สำหรับปี พ.ศ. 2553

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2553

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2553


 

    ส่งใบสมัครได้ที่ 

      โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2553  

     ฝ่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

     
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1433, 1434
     e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it