ใบสมีคร ปี 2553 PDF Print E-mail


    ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ ฯ  สำหรับปี พ.ศ. 2553

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2553

       แบบสมัครเข้าร่วม โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2553


 

    ส่งใบสมัครได้ที่ 

      โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2553  

     ฝ่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

     
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1433, 1434
     e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว