คู่มือเกษตรกรการผลิตฟ้าทะลายโจร

Responsive image
2,091

หนังสือแนะนำ

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : eBook & Online Resources

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : Online Resources

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : - - -

ผู้แต่ง (Author) : ฉันทนา คงนคร

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2564

สื่อ : http://books.doa.go.th:8080/doa_elib-streaming/access.do?p=Y29udGVudCU1Q19jb250ZW50U291cmNlXzIwMjEwODA1XzA3MzQ1N18xNjI4MTY2ODk3NDE5LnBkZg%3D%3D&m=stream&fbclid=IwAR1bxxRLPKwsL3jy7KUnZPDNCsXHQy9nDCQH-KjqWmpgAJUSf2_RbUw00JI

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรุู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 # 1244