สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2563

Responsive image
166

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : eBook

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : Online Resources

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : - - -

ผู้แต่ง (Author) : ไม่ระบุ

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : 2563

สื่อ : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/Thailand_Environment_2020/files/assets/common/downloads/publication.pdf?fbclid=IwAR3boU3ybZ1bfEJpz-xrkulYsqP6EHMp5sTYNT9FNZ_rktpYcQfH91381C0

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรุู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 # 1244