หน้าแรก  |  แนะนำโครงการ   | ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโครงการ
 
คำถามยอดฮิต (FAQ)

        มีหลายๆท่านสงสัยในหลายๆ เรื่อง เราเลยรวบรวมข้อคำถามที่นิยมถามกัน มาตอบแบบให้เข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ต้องคิดมากและจะได้หายสงสัยกันซะที

1. โครงการมี ชื่อเต็มจริงๆ แบบเป็นทางการว่าอะไร ?

        - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ชื่อยาวมาก แต่เวลาพูดก็ขอให้พูดให้ครบนะครับ จะได้เข้าใจตรงกัน) ถ้าเป็นภาษอังกฤษก็ Junior Science Talent Project (JSTP) ถ้าจะเรียกให้สั้นๆ เข้าใจง่ายก็ เรียกว่า JSTP ก็ได้ครับ(ต่อไปนี้ผมจะใช้คำว่า JSTP แทนการเรียกชื่อโครงการครับ)
 
 

2. โครงการ JSTP มีหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการ ?

        - โครงการดำเนินภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี ครับ


3. โครงการ JSTP มีรายละเอียดอะไรบ้าง ?

        - ไปดูได้ที่หน้า วัตถุประสงค์ ดีกว่าครับ


4. โครงการ JSTP คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไง ?

        - เรามีคณะกรรมการในการคัดเลือกครับ โดยมีขั้นตอน คือ ขั้นแรกพิจารณาจากใบสมัคร ที่ส่งเข้ามาครับ โดยใบสมัครของผู้สมัคร 1 คน จะมีกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านพิจารณา และมีการประชุม เพื่อลงคะแนนตัดสินว่า จะเรียกสัมภาษณ์หรือไม่ครับ ขั้นที่สอง หากได้รับการคัดเลือกให้มาสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร 1 คน ก็จะมีกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน (โดยเฉพาะกรรมการท่าน ที่พิจารณาใบสมัคร ของผู้เข้าสัมภาษณ์คนนั้นๆ) เป็นผู้สัมภาษณ์ และหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ก็จะมีการประชุม สรุปผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครับ


5. แล้วกรรมการมีใครบ้าง ?

        - มีเยอะครับ บอกได้ไม่หมดแน่ครับ เรามีกรรมการจากหลายสาขาวิชาและหลายสถาบันครับ และเพื่อป้องกันกรณีเด็กเส้นเด็กฝาก เราเลยไม่ค่อยได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการครับ เดี๋ยวบอกชื่อไปแล้ว จะมีคนเข้าหาเยอะเกินไป (เราไม่มีเด็กเส้น เด็กฝากแน่นอนครับ การคัดเลือกก็โปร่งใส ตรวจสอบได้ครับ6. แล้วใครรับผิดชอบการจัดกิจกรรม ?

        - สำหรับการจัดกิจกรรม ทาง สวทช. ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี


7. ถ้าได้รับการคัดเลือกแล้วจะได้อะไรบ้าง และเสียค่าใช้จ่ายมั้ย/เท่าไร ?

        - ถ้าได้รับการคัดเลือกแล้ว จะได้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในช่วงปิดเทอม ในแต่ละรุ่น จะได้เข้าค่าย ประมาณ 3 ครั้ง ทุกปิดเทอม คือ ครั้งแรก ช่วง เมษายน – พฤษภาคม ครั้งที่สอง ช่วง ตุลาคม ครั้งที่ 3 ช่วง มีนาคม-เมษายน ของปีถัดไป การเข้าค่ายแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน เป็นค่ายค้างคืน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


8. แค่นั้นเหรอ หมดแล้วเหรอ ?

        - ยังครับ นอกจากนั้นเรายังมีทุนให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน โดยจะทำร่วมกับนักวิทยาศาสตร์/นักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เด็กสนใจ และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และจะมีการคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกบางส่วนเข้าร่วมโครงการระยาว (รายละเอียดอ่านต่อ) ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ


        ก็ประมาณนั้นครับ สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมานี้ สามารถส่งคำถามมาได้ที่ jstp@tmc.nstda.or.th ถ้ามีคำถามไหนที่น่าสนใจ ผมจะเอามาลงไว้ในส่วนนี้เพิ่มเติมครับ


Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : JSTP@nstda.or.th
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved