ดาวเทียม WorldView-3 ถ่ายภาพความละเอียดสูงนับช้างแอฟริกันจากอวกาศ

          ทีมวิจัยนำโดยหน่วยวิจัยการอนุรักษ์สัตว์ป่ามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในอังกฤษ สามารถตรวจพบช้างจากอวกาศโดยดาวเทียม WorldView-3 ดาวเทียมเชิงพาณิชย์เพื่อการถ่ายภาพ ที่มีความแม่นยำเทียบเท่ากับความสามารถในการตรวจจับมนุษย์ ปฏิบัติงานอยู่ที่วงโคจรระดับ 617 กิโลเมตร

          นักวิจัยเผยว่าประชากรช้างแอฟริกัน โดยเฉพาะช้างพุ่มไม้แอฟริกา หรือช้างสะวันนาแอฟริกา (Loxodonta Africana) ลดจำนวนลงในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการล่าสัตว์ การฆ่าเพื่อตอบโต้จากที่ช้างบุกรุกพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย ดังนั้น การอนุรักษ์ช้างชนิดนี้จำเป็นต้องรู้ว่าช้างอยู่ที่ไหน มีจำนวนเท่าใด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาวิธีการที่ใช้อยู่มักจะเกิดข้อผิดพลาด อย่างการนับทางอากาศจากเครื่องบินที่มีคนขับ ผู้สังเกตการณ์ทางอากาศอาจเหนื่อยล้าและถูกขัดขวางด้วยทัศนวิสัยที่ไม่ดี การนับจำนวนที่ไม่ถูกต้องจึงกลายเป็นอุปสรรคในการจัดสรรการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากร

          นักวิจัยเสนอวิธีการสำรวจ และนับจำนวนช้างจากระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายจาก WorldView-3 เป็นดาวเทียมถ่ายภาพความละเอียดสูง ที่สามารถถ่ายภาพได้ละเอียดถึง 30 cm/pixel มีตัวเซนเซอร์ที่ทำงานได้ทั้งย่านแสงที่ตามองเห็นและย่านอินฟาเรดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ ดาวเทียมสามารถรวบรวมภาพ ขึ้นด้านบนได้ 5,000 ตารางกิโลเมตร โดยภาพหนึ่งใบถ่ายได้ภายในเวลาไม่กี่นาที วิธีนี้ช่วยขจัดความเสี่ยงในการนับซ้ำและการสำรวจซ้ำยังทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆ

(ภาพจาก : Maxar Technologies)