การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์ ชิงเงินรางวัล 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์

Singapore Space Challenge 2021: DESIGN A MOON ROVER!

การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์ ชิงเงินรางวัล 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ (ประมาณ 230,000 บาท)

จัดโดย Singapore Space & Technology Limited (SSTL)

เกณฑ์การสมัคร
– เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี
– สมาชิกภายในทีม จำนวน 4 คน
– ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.space.org.sg/ssc/#ssc2021 ภายในวันที่ 30 ต.ค.63

พิเศษ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับเยาวชนจากประเทศไทย โดยความร่วมมือของ สวทช. กับ Singapore Space & Technology Limited (SSTL)
เพียงใส่ code: kiboabc ในช่อง “Preferred mode of payment” หน้าเว็บไซต์การส่งใบสมัคร

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

อ่านรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม
https://www.space.org.sg/ssc/

Teaser video
https://www.youtube.com/watch?v=OWekXpV_1d8

💻 Discord Channel สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
https://discord.com/invite/NTZtpBt

ติดต่อสอบถาม
(ภาษาอังกฤษ)
Gillian Chin (Project Coordinator | gillian.chin@space.sg
Belinda Hum (Programme Executive | belinda.hum@space.org.sg)

(ภาษาไทย)
JAXA Thailand โดย สวทช.
jaxathailand@nstda.or.th