ขยะอวกาศ (Space Junk) ภัยอันตรายทำร้ายยานอวกาศ

          ในปัจจุบัน มีขยะอวกาศมากกว่า 500,000 ชิ้น ที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งขยะเหล่านี้คือเศษซากจรวดที่ระเบิดเสียหาย รวมถึงดาวเทียมที่ปลดระวางไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังไม่ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อเผาไหม้ตัวเอง หรือหลุดลอยไปในอวกาศ
 
          ขยะอวกาศเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี แม้ว่าบางชิ้นจะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตร แต่ก็มีอันตรายมากเพราะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เหมือนกระสุนปืน ซึ่งอาจจะทำอันตรายต่อนักบินอวกาศ ยานอวกาศ และสถานีอวกาศ ซึ่งหลายประเทศเริ่มคิดวิธีเพื่อจัดการขยะอวกาศ ด้วยการส่งหุ่นยนต์ออกไปเก็บ หรือสร้างตาข่ายแม่เหล็กดักจับ รวมถึงยังมีบริษัท Start Up ที่ระดมทุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีในการดึงขยะชิ้นเล็กกลับมาทำลายในชั้นบรรยากาศโลก เป็นต้น