การแข่งขัน Singapore Space Challenge 2017/18

ขอเชิญเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Singapore Space Challenge กับการแข่งขัน CubeSat ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 เหรียญสิงคโปร์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม นี้

– กำหนดสมาชิกทีม จำนวน 4-7 คน
– อายุระหว่าง 15 – 24 ปี

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์

Singapore Space Challenge (SSC) 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)
ssc@space.org.sg