ประกาศผลคะแนนรอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการ The 2nd Kibo-RPC

ประกาศผลคะแนนรอบ 20 ทีมสุดท้าย
โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge
(คะแนนจาก Server ของ JAXA)

Ranking Team Class Score
1 Indentation Error A 87.58 pt
2 No.-won A 86.07 pt
3 BOT A 83.36 pt
4 ZANIT A 81.80 pt
5 BABUBIBO A 80.56 pt
6 yoUniverse A 76.72 pt
7 Destiny A 76.33 pt
8 Lynx A 73.52 pt
9 9Thun A 72.98 pt
10 NOMPUNGWEI A 61.60 pt
11 E12-1987_FINAL.PDF A 57.51 pt
12 PlusarX A 56.99 pt
13 We’ll hack NASA with HTML A 56.67 pt
14 Hope A 55.70 pt
15 Space Monkey A 54.97 pt
16 IDKJAVA A 49.19 pt
17 TAGTEAM A 48.14 pt
18 won-spaceY A 29.99 pt
19 i3 A 28.64 pt
20 Glass ball Space 1 A 11.74 pt