แถลงข่าว “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020”

กำหนดารแถลงข่าว
“โครงการ
Space Flying Robot Programming Challenge 2020”
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา 10.00 – 12.30 น.
Pantip E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ