แถลงข่าวการแข่งขัน CanSat Thailand 2018 ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

กระทรวงวิทย์จับมือศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ จัดการแข่งขัน “CanSat Thailand 2018” ออกแบบดาวเทียมกระป๋องเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ

ผศ.รวิน  ระวิวงศ์   ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  กระทรวงวิทย์โดย อพวช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้าและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย  เปิดตัวการแข่งขัน “CanSat Thailand 2018” ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อ เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าแข่งขัน    

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม มุ่งเน้นการปฏิบัติการจริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat ให้มีองค์ประกอบที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดไปใช้งานได้จริง

“การแข่งขัน CanSat Thailand 2017 ในปีที่แล้วนั้น  ถือว่าประสบความสำเร็จดี โดยได้ทีมชนะเลิศ เป็นเยาวชนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานในการแข่งขัน เวทีระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ”

ด้าน นาวาอากาศเอก ฐากูร    เกิดแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Cansat  ว่า CanSat เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองการทำงานของดาวเทียม โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอวกาศ ทั้งนี้ กำหนดให้มีขนาดเล็กเท่ากระป๋องน้ำอัดลม และไม่ได้ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจรในอวกาศจริง ดาวเทียมกระป๋องจะต้องถูกปล่อยโดยใช้เครื่องบินไร้คนขับ (UAV) ซึ่งการควบคุมจากสถานีภาคพื้น เรือชูชีพที่ติดเข้าไปกับ UAV จะเป็นอุปกรณ์ช่วยปล่อยดาวเทียมกระป๋อง โดยอาศัยการทำงานของมอเตอร์ในการปล่อย และดาวเทียมกระป๋องทั้งหมดจะถูกปล่อยลงจากความสูง 100 เมตร (+/- 20 เมตร) จากพื้นดิน ในระหว่างที่กางร่มชูชีพร่อนลงมา

CanSat จะปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะตกถึงพื้นดิน ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบดาวเทียม พร้อมสร้างและประกอบดาวเทียมขึ้นมา และการกำหนดภารกิจให้ดาวเทียมทำในการเก็บข้อมูลตรงเซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ในขณะที่ดาวเทียมลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความดันและตำแหน่ง หรือ อาจจะสร้างภารกิจของทีมขึ้นมาตามที่ต้องการ

สำหรับการแข่งขัน CanSat Thailand 2018 จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อแข่งขันเป็นประเภททีม โดยทีมจะต้องสมาชิกทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 16 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 นี้ โดยในเดือนก.ค. นี้   อพวช. มีการจัดการอบรมแนะนำโครงการฯ โดยเยาวชนสมัครเข้าอบรมฯฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันที่ 17 ก.ย. 61 จะประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 50 ทีม เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะในวันที่ 19-21 ต.ค. 61  และประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบก่อนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.nsm.or.th, www.nstda.or.th/cansat และ Facebook : Thai Space Education”

แหล่งข่าว :
https://www.dailynews.co.th/it/652276

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/337146

https://siamrath.co.th/n/38419