ขั้นตอนการพับเครื่องบินกระดาษ

มาสร้างเครื่องบินกระดาษเล่นกันเถอะ!

เครื่องบินกระดาษ (paper plane) เป็นของเล่นที่ทำขึ้นจากการพับกระดาษให้เป็นรูปเครื่องบิน ใช้สำหรับร่อนไปในอากาศ จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของโอะริงะมิ (Origami) หรือศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น มีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า kamihikōki (紙飛行機)

ในประเทศไทย มี “สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ” (https://www.mtec.or.th/paperairplane/) ให้ความรู้เรื่องเครื่องบินกระดาษ และจัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผสานกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ไว้ร่วมกัน

ขั้นตอนการพับเครื่องบินกระดาษ

(คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด)